AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Michelle is a(n) _____ worker who always takes great care not to make any mistakes.

  • A. conductive
  • B. meticulous
  • C. honorable
  • D. careless

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích:

  conductive (adj): có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt     meticulous (adj): tỉ mỉ

  honorable (adj): đáng kính                                          careless (adj): cẩu thả

  Tạm dịch: Michelle là một công nhân tỉ mỉ luôn cẩn trọng để không phạm sai lầm nào.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>