AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What can be inferred from the comments made by Bill Gates?

  • A. Changes will occur for many decades.
  • B. There will be increasing amounts of unskilled workers.
  • C. Highly skilled workers have less to worry about.
  • D. Technology will have a negative effect in the workplace.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Điều gì có thể suy ra từ bình luận của Bill Gates?

  A. Thay đổi diễn ra trong nhiều thập kỷ.

  B. Sẽ tăng số lượng công nhân không có kỹ năng.

  C. Công nhân có tay nghề cao có ít lo lắng hơn.

  D. Công nghệ sẽ có tác động tiêu cực tại nơi làm việc.

  Thông tin: Former Microsoft chairman Bill Gates states that in 20 years robots could be in place in a number of job categories, particularly those at lower end of the scale in terms of skills.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>