YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  We are _____ considering having a swimming pool built as the summers are so long and hot.

  • A. seriously
  • B. thoughtfully
  • C. sincerely
  • D. responsibly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích:

  seriously (adv): trầm trọng                                 thoughtfully (adv): chu đáo

  sincerely (adv): thực sự                                      responsibly (adv): có trách nhiệm

  Tạm dịch: Chúng tôi thực sự đang xem xét việc xây dựng một hồ bơi vì mùa hè quá dài và nóng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>