AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following Questions.

  Câu hỏi:

  On her birthday she had only her cat for company.

  • A. The only thing she brought to the birthday party was her cat.
  • B. She came to the birthday party in company with her only cat.
  • C. The birthday present of the company for her was just a cat.
  • D. She was on her own except for her cat on her birthday.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: từ vựng

  Tạm dịch: Vào ngày sinh nhật của mình, cô ấy chỉ có con mèo của mình ở bên.

  A. Thứ duy nhất cô ấy mang đến bữa tiệc sinh nhật là con mèo.

  B. Cô ấy đã đến bữa tiệc sinh nhật cùng với con mèo.

  C. Món quà sinh nhật công ty tặng cô ấy là một con mèo.

  D. Cô ấy chỉ có một mình ngoại trừ con mèo vào sinh nhật của mình.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>