AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which of the following best expresses the main idea of this passage?

  • A. Candle-making can be a successful business.
  • B. Candles are made from different types of material.
  • C. Candles continue to be a part of people’s lives.
  • D. Candle-making has changed little over the years.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Điều nào sau đây thể hiện ý tưởng chính của đoạn văn này?

  A. Làm nến có thể là một ngành kinh doanh thành công.

  B. Nến được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau.

  C. Nến tiếp tục là một phần của cuộc sống của mọi người.

  D. Làm nến đã thay đổi rất ít trong những năm qua.

  Giải thích: Nội dung bài bao gồm các công dụng của nến, nguyên liệu để làm nến, việc học làm nến, sự nguy hiểm của nến. Do đó, ý chính của bài phải là “Nến tiếp tục là một phần của cuộc sống của mọi người.”

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>