AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The bed-ridden old man objected _____ as a burden on his family.

  • A. to being regarded
  • B. at his being regarded
  • C. with his regarding
  • D. for regarding

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích:

  object to doing something/to somebody doing something: phản đối điều gì

  Tạm dịch: Người đàn ông ốm liệt giường phản đối việc bị coi là một gánh nặng cho gia đình mình.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>