AMBIENT
 • Câu hỏi:

  An inspiring speaker, Reverend Jackson always manages to _____ the best in his congregation.

  • A. bring up
  • B. bring out
  • C. bring over
  • D. bring across

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: từ vựng, cụm động từ

  Giải thích:

  bring up: nuôi nấng

  bring out: mang lại

  Không có cụm “bring over” và “bring across”.

  Tạm dịch: Là diễn giả truyền cảm hứng, Reverend Jackson luôn cố gắng để đưa ra những điều tốt nhất trong tổ chức.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>