AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the text, what dose the increase of candle sales illustrate?

  • A. People enjoy the calming effect that candles produce.
  • B. The variety of candles to choose from makes them more attractive.
  • C. People buy candles as gifts more often than they used to.
  • D. Candles are cheaper to buy now than they were in the past.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Theo văn bản, mức tăng doanh thu của nến được minh họa như thế nào?

  A. Mọi người tận hưởng hiệu ứng làm dịu mà nến tạo ra.

  B. Sự đa dạng trong việc lựa chọn nến làm cho chúng hấp dẫn hơn.

  C. Mọi người mua nến làm quà tặng thường xuyên hơn so với trước đây.

  D. Nến bây giờ rẻ hơn để mua so với trước đây.

  Thông tin: Sales of candles have increased greatly over the last few years, showing that they have become part of our lives again, not through necessity, but because of the magical atmosphere they create. In our increasingly stressful lives, the calming quality of candlelight has a relaxing effect that many enjoy.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>