AMBIENT
 • Câu hỏi:

  So extensive the lakes are that they are viewed as the largest bodies of fresh water in the world.

  • A. the lakes are
  • B. are viewed
  • C. largest
  • D. of fresh water

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: đảo ngữ

  Giải thích:

  Cấu trúc đảo ngữ với "so" như sau: So + Adj/ Adv + Auxiliary + S + V + that-clause

  the lakes are => are the lakes

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>