AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “She is an excellent actress!” “You _____ again!”

  • A. can say that
  • B. may say it
  • C. say it
  • D. say that

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích:

  You can say that again: hoàn toàn đồng ý

  Tạm dịch: “Cô ấy là một diễn viên xuất sắc!” “Tôi hoàn toàn đồng ý!”

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>