AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The moment you _____ him, you’ll understand what I’m talking about.

  • A. see
  • B. are seeing
  • C. will see
  • D. saw

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: sự hòa hợp giữa các thì

  Giải thích:

  Mệnh đề chỉ thời gian trong tương lai chia ở thì hiện tại đơn: S + V(s/es)

  Tạm dịch: Khoảnh khắc bạn gặp anh ấy, bạn sẽ hiểu những gì tôi nói.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>