AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What is the modern-day view of the Luddites?

  • A. They managed to protect their jobs.
  • B. Their refusing to adapt to change is seen in a negative way.
  • C. Their adapting to new technology saved their jobs.
  • D. Their actions are inspiring many workers today.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Quan điểm hiện đại về “Luddites” là gì?

  A. Họ cố gắng bảo vệ công việc của họ.

  B. Việc từ chối thích ứng với sự thay đổi của họ được nhìn nhận một cách tiêu cực.

  C. Việc họ thích nghi với công nghệ mới đã cứu được công việc của họ.

  D. Hành động của họ là truyền cảm hứng cho nhiều công nhân ngày nay.

  Thông tin: This group was textile workers who feared being displaced by machines and resorted to violence, burning down factories and destroying industrial equipment – their rejection of inevitable progress has come to symbolize mindless ignorance.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>