AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the text, what is needed to succeed at candle-making?

  • A. a few years of practice 
  • B. a lot of time and money
  • C. willingness to take risks
  • D. many expensive materials

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Theo đoạn văn, cần điều gì để làm nến thành công?

  A. một vài năm luyện tập                                   B. rất nhiều thời gian và tiền bạc

  C. sẵn lòng chấp nhận rủi ro                               D. nhiều vật liệu đắt tiền

  Thông tin: For those would like to learn to make candles, finding and buying candle-making kits is easy. Candle-making is definitely enhanced by the exciting possibilities of experimentation with various materials. Be brave and try out different effects – some of the most wonderful creations can happen by accident. With a bit of practice, you will be amazed at the very professional finish that can be achieved.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>