AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which of the following is closest in meaning to crux in paragraph 4?

  • A. The most complex part
  • B. The hidden message
  • C. The least understood part
  • D. The most important part

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: từ vựng

  Tạm dịch: Cụm từ nào gần nghĩa nhất với từ “crux” ở đoạn 4?

  A. phần phức tạp nhất                                        B. tin nhắn bị giấu

  C. phần ít được hiểu nhất                                   D. phần quan trọng nhất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>