AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Why dose the writer mention ancient Romans and Egyptians in the text?

  • A. to show that before making candles, we should learn their history
  • B. to show one of the ways candles were made in the past
  • C. to show how candles were invented
  • D. to show that candles have always been used

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Tại sao tác giả lại đề cập đến người Roma và Ai Cập cổ đại trong đoạn văn?

  A. để chỉ ra rằng trước khi làm nến, chúng ta nên học về lịch sử của chúng

  B. để chỉ ra một trong những cách mà nến được tạo ra trong quá khứ

  C. để chỉ ra nến được phát minh như thế nào

  D. để chỉ ra rằng nến luôn luôn được sử dụng

  Thông tin: The ancient Romans and Egyptians made candles from a type of fiber coated with wax. However, up until the nineteenth were made from a substance called tallow, obtained from beef fat.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>