AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ______ anything, she was unable to help the police.

  • A. While not seeing
  • B. Since not seen
  • C. Not having seen
  • D. As not seeing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: rút gọn mệnh đề

  Giải thích:

  Khi hai mệnh đề có cùng chủ ngữ, có thể bỏ chủ ngữ của mệnh đề bắt đầu bằng liên từ, đồng thời chuyển động từ thành Ving nếu chủ động, Vp.p nếu bị động.

  Khi rút gọn mệnh đề có liên từ diễn đạt ý nguyên nhân - kết quả, ta bỏ luôn cả liên từ đó.

  Tạm dịch: Vì không chứng kiến điều gì nên cô ấy không thể giúp đỡ cảnh sát.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA