YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1996 đến năm 2000, bức tranh chung về tình hình nước Nga là

  • A. kinh tế được phục hồi, phát triển, xã hội ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao.
  • B. chính trị, xã hội ổn định nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng âm.
  • C. chính trị, xã hội bất ổn.
  • D. là cường quốc công nghiệp đứng đầu Châu Âu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92561

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA