AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năm 1961, Mĩ đề ra kế hoạch bình định Miền Nam trong vòng 18 tháng có tên gọi là

  • A. kế hoạch “tìm diệt và bình định”.
  • B. kế hoạch Giôn xơn-Mác Nam ra.
  • C. kế hoạch Xtalây-Taylo.
  • D. kế hoạch dồn dân “lập ấp chiến lược.”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA