• Câu hỏi:

  Sau thất bại ở Việt Bắc trong thu-đông năm 1947, thực dân Pháp đề ra chủ trương gì?

  • A. Mở cuộc tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai.
  • B. Chuyển sang chiến lược “đánh nhan thắng nhanh”.
  • C. Phòng ngự chiến lược ở đồng bằng Bắc Bộ.
  • D. Chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC