ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ là

  • A. sự bùng nổ dân số.
  • B. xuất hiện các bệnh dịch mới.
  • C. xuất hiện xu thế toàn cầu hóa.
  • D. Năng suất lao động tăng cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE