• Câu hỏi:

  Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là

  • A. Khởi nghĩa Hương Khê. 
  • B. Khởi nghĩa của đồng bào Tây Bắc.
  • C. Khởi nghĩa Ba Đình.
  • D. Khởi nghĩa Bãi Sậy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC