• Câu hỏi:

  Nội dung nào không phản ánh đúng hậu quả do Chiến tranh lạnh để lại?

  • A. Luôn đặt thế giới trong tình trạng căng thẳng kéo dài gần nửa thập kỉ.
  • B. Các nước phải chi phí nhiều tiền của và sức người vào cuộc chạy đua vũ trang.
  • C. Tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai cường quốc Mĩ-Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
  • D. Dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC