YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch ở đâu?

   

  • A. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn.
  • B. Quảng Trị, Đà Nẵng, Sài Gòn.
  • C. Đà Nẵng, Tây Nguyên, Sài Gòn.
  • D. Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92590

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA