AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phản ánh đúng nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau năm 1954?

  • A. Thực hiện hòa bình thống nhất đất nước.
  • B. Xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.
  • C. Tiếp tục cuộc cách mạng dan tộc dân chủ nhân dân.
  • D. Đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược và tay sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA