ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Ba tổ chức cộng sản ra đời và hoạt động riêng rẽ gây trở ngại cho cách mạng Việt Nam ra sao?

  • A. Gây tổn thất lớn cho phong trào cách mạng Việt Nam.
  • B. Khiến Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân liệt thành hai nhóm.
  • C. Làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ chia rẽ lớn.
  • D. Đặt ra yêu cầu phải thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE