AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) đã có tác dụng ra sao đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta?

  • A. Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng.
  • B. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trở thành quốc gia độc lập.
  • C. Loại bớt đi được một kẻ thù ngoại xâm.
  • D. Dựa vào quân Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>