• Câu hỏi:

  Từ giữa những năm 1936 đến tháng 9 năm 1936 trong phong trào dân chủ ở Việt Nam(1936-1939) đã diễn ra sự kiện nào?

  • A. Phong trào “đón rước” phái viên Gô-đa.
  • B. Cuộc mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động.
  • C. Phong trào đấu tranh nghị trường.
  • D. Phong trào Đông Dương Đại hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC