• Câu hỏi:

  Chính quyền cách mạng được thiết lập sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917, ở Nga là

  • A. Chính phủ lâm thời.
  • B. Chính phủ lâm thời tư sản.
  • C. Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính.
  • D. Nhà nước dân chủ nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC