YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phản ánh đúng nội dung Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946)

  • A. Hai bên thực hiện ngừng bắn tại chỗ.
  • B. Pháp công nhân Việt Nam là môt nước tự do có chính phủ, nghị viện, quân đội riêng.
  • C. Ta đồng ý cho 15000 quân Pháp ra miền Bắc thay thế quân Trung Hoa Dân quốc.
  • D. Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92580

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA