YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các sự kiện chính trị sau đây, sự kiện nào có tính chất quyết định nhất, có tác dụng đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược phát triển?

  • A. Hội nghị thành lập Liên minh nhân dân Việt-Miên-Lào (3/1951).
  • B. Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt (3/1951).
  • C. Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc (5/1952).
  • D. Đại hội đại biểu lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2/1951).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92568

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA