• Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là sự kiện của cách mạng Lào từ năm 1945 đến năm 1975?

  • A. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược.
  • B. Nước Lào tuyên bố độc lập.
  • C. Nhân dân Lào tiến hành kháng chiến chống Pháp xâm lược trở lại.
  • D. Gia nhập tổ chức ASEAN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC