YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nổi bật nhất của Việt Nam Quốc dân đảng những năm 20 của thế kỉ XX là

  • A. chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tiến tới thành lập nhà nước tư sản.
  • B. bãi công của công nhân Ba Son (8/1925).
  • C. tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh chống Pháp.
  • D. khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92555

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA