• Câu hỏi:

  Mặt trận dân tộc thống nhất được Đảng ta chủ trương thành lập năm 1939 có tên là

  • A. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
  • B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
  • C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
  • D. Hội phản đế Đồng minh Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC