AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình thế giới đầu những năm 30 của thế kỉ XX là

  • A. Quốc tế cộng sản tiến hành Đại hội lần thứ VII tại Mát-xcơ-va.
  • B. chủ nghĩa phát xít ra đời và lên cầm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản.
  • C. Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.
  • D. thực dân Pháp tăng cường chính sách bóc lột ở các thuộc địa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>