• Câu hỏi:

  Những biến đổi trong lịch sử Trung Quốc nửa sau thế kỉ XX đều có tác động lớn đến nước ta, ngoại trừ sự kiện nào?

  • A. Trung Quốc thực hiện chính sách đặc biệt: một đất nước hai chế độ.
  • B. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (10/1949).
  • C. Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1/1950).
  • D. Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam (11/1991).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC