• Câu hỏi:

  Từ nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX trên thế giới bắt đầu xuất hiện xu thế nào trong quan hệ quốc tế?

  • A. Xu thế đối đầu.
  • B. Xu thế toàn cầu hóa.
  • C. Xu thế hòa hoãn và hợp tác. 
  • D. Xu thế đối thoại-hợp tác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC