• Câu hỏi:

  Trong những năm 1861-1862, thực dân Pháp đã chiếm được những tỉnh nào ở Nam Kì?

  • A. Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long.
  • B. Gia Định, Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long.
  • C. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.
  • D. Gia Định, Định Tường, Biên Hòa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC