• Câu hỏi:

  Vì sao sau khi hòa bình lập lại, nhân dân miền Bắc phải tiến hành cải cách ruộng đất?

  • A. Chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến vẫn còn phổ biến.
  • B. Nông nghiệp lạc hậu, năng suất thấp.
  • C. Để làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn ở miền Nam.
  • D. Để khắc phục hậu quả chiến tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC