YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tại Hội nghị tháng 11/1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là

  • A. tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, chia ruộng đất cho dân cày.
  • B. đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương.
  • C. đánh đổ Nhật-Pháp làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
  • D. đánh đổ đế quốc và phong kiến. thực hiện quyền làm chủ cho nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 92586

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA