AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành có tác dụng như thế nào?

  • A. Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
  • B. Là cơ sở để Người tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga.
  • C. Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của Người.
  • D. Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA