AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tác phẩm “Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu có câu : “Thà đui mà giữ đạo nhà, Còn hơn sáng mắt ông cha không thờ”.  Đạo nhà trong câu thơ trên là đạo nào ?

  • A. Đạo Phật
  • B. Đạo thờ cúng tổ tiên
  • C. Đạo Hòa Hảo
  • D. Đạo Cao Đài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA