ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong mảng tín ngưỡng sùng bái  giới tự nhiên của người Việt, loài thực vật nào được tôn sùng và được thờ cúng nhiều nhất ?

  • A. Cây Lúa
  • B. Cây Đa
  • C. Cây Dâu
  • D. Quả Bầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE