AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mai táng bằng chum gốm là phương thức mai táng đặc thù của cư dân thuộc nền văn hóa nào?

  • A. Văn hóa Đông Sơn 
  • B. Văn hóa Sa Huỳnh
  • C. Văn hóa Óc Eo 
  • D. Văn hóa Đồng Nai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA