YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đối tượng thờ cúng của tín ngưỡng phồn thực là:

  • A. Linga và yoni
  • B. Biểu tượng về sinh thực khí
  • C. Hành vi giao phối
  • D. Sinh thực khí nam nữ và hành vi giao phối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>