AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chế phẩm đặc thù của văn hóa Đồng Nai là:

  • A. Khuyên tai hai đầu thú  
  • B. Mộ chum gốm
  • C. Trang sức bằng vàng
  • D. Đàn đá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>