AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lễ Hạ điền là lễ hội nông nghiệp thường được tổ chức vào thời điểm :

  • A. Gặt lúa mới
  • B. Đầu mùa cấy lúa
  • C. Giữa mùa lúa
  • D. Hết mùa cấy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>