AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bộ Tứ linh Long-Lân-Quy-Phụng được sử dụng phổ biến trong hội họa, điêu khắc truyền thống với nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trong đó, hình tượng con Lân mang ý nghĩa: 

  • A. Biểu trưng cho ước vọng thái bình
  • B. Biểu trưng cho uy lực
  • C. Biểu trưng cho sự sống lâu
  • D. Biểu trưng cho hạnh phúc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>