AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tập tục đi thăm mồ mả, lăng tẩm để quét dọn, sửa sang, tu bổ nơi an nghỉ của những người quá cố được người Việt tiến hành vào dịp nào trong năm?

  • A. Tết Đoan Ngọ
  • B. Lễ Vu Lan
  • C. Tết Thanh Minh
  • D. Tết Nguyên Đán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>