AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kiểu nhà ở phổ biến của cư dân văn hóa Đông Sơn là:

  • A. Nhà thuyền
  • B. Nhà đất bằng
  • C. Nhà bè
  • D. Nhà sàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>