YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương Tây ứng với hành nào trong Ngũ hành ?

  • A. Hành Thổ
  • B. Hành Mộc
  • C. Hành Thủy
  • D. Hành Kim

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA